Proizvodnja, trgovina, održavanja, uvoz-izvoz i zastupstva

Ovjeravanje zakonitih mjerila


Sva zakonita mjerila koja se stavljaju u uporabu ili su već u uporabi moraju biti ovjerena u skladu sa Zakonom o
mjeriteljstvu ("Narodne novine", br. 74/14, 111/18 i 114/22).
Zakonita mjerila su mjerila koja se upotrebljavaju za:

  • 1. mjerenja u prometu robe i usluga,
  • 2. zaštitu zdravlja ljudi i životinja, opće sigurnosti, zaštitu imovine, okolišta i prirodnih resursa, zaštitu na radu, promet, zaštitu od nesreća,
  • 3. provjeru pretpakovina i boca kao mjernih spremnika
  • 4. mjerenja propisana Zakonom o mjeriteljstvu, provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim propisima.

Ovjeravanje mjerila je postupak koji obuhvaća ispitivanje i označavanje mjerila, a kojim se utvrđuje sukladnost mjerila odobrenom
tipu mjerila i udovoljavanje propisanim tehničkih i mjeriteljskim zahtjevima. Ako su zahtjevi ispunjeni, takvo mjerilo mora biti zaštićeno
i označeno ovjernim oznakama.


Kada se tijekom ovjeravanja mjerila utvrdi da mjerilo ne zadovoljava propisane zahtjeve, mjerilo se označuj oznakom "Mjerilo je neispravno" i zaštićuje od daljnjeg korištenja.

Ovjeravanje mjerila obavlja ovlašteni mjeritelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo ili ovlaštenog tijela za poslove ovjeravanja zakonitih mjerila.

Uvjeti koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i postupci provođenja
nadzora nad ispunjavanjem propisanih obveza ovlaštenih tijela propisani su važećom Uredbom o posebnim uvjetima
koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila poslova pripreme zakonitih
mjerila za ovjeravanje.

Naša organizacija/tvrtka provodi ovjeravanje u skladu s Rješenjem o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja
zakonitih mjerila koje izdaje Državni zavod za mjeriteljstvo i predstavlja identifikacijski broj ovlaštenog tijela 44 koje se
određuje Rješenjem o odobrenju UP/I-034/-02/21-02/02.

Više informacija o Ovlaštenim tijelima i mjeriteljskom sustavu u Republici Hrvatskoj možete pronaći na mrežnim
stranicama www.dzm.gov.hr.  • Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak, 8 - 16 sati
  • Odgovorna osoba:

Petra Lonjak, tehnički rukovoditelj
tel.:     01 2988 541
mail:  petra.lonjak@emoszg.hr